Adria­na MYŚLIWIEC

TRWANIE / OCZEKIWANIE

 

Krzysz­tof PALIŃSKI

JA, CHRYSTUS Z CHORZOWA