Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej
prof. Andrzej P. Bator
as. dr Aga­ta Szu­ba

 

 

 

 

 

 

Ida Kwaśni­ca, Ista­gram sto­ry [fotoo­biekt, real­iza­c­ja ekra­nowa]

 

 

 

Daniel Kusak, Mis­teri­um paraar­tysty­czne [fotoo­biekt, per­for­mens dokamerowy]

 

 

 

 

Mar­ty­na Szczepa­ni­ak, Błysk [fotoo­biekt]

 

 

Moni­ka Kamińs­ka, Prze­budze­nie [fotoo­biekt, per­for­mens dokamerowy]