Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej
prof. Andrzej P. Bator
as. dr Aga­ta Szu­ba

 

 

 

 

 

 

Ida Kwa­śni­ca, Ista­gram sto­ry [foto­obiekt, reali­za­cja ekra­no­wa]

 

 

 

Daniel Kusak, Miste­rium para­ar­ty­stycz­ne [foto­obiekt, per­for­mens doka­me­ro­wy]

 

 

 

 

Mar­ty­na Szcze­pa­niak, Błysk [foto­obiekt]

 

 

Moni­ka Kamiń­ska, Prze­bu­dze­nie [foto­obiekt, per­for­mens doka­me­ro­wy]