Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej
prof. Andrzej P. Bator
as. dr Aga­ta Szu­ba

 

 

Mał­go­rza­ta Ama­ro­wicz, Odlot [foto­obiekt]

 

 

Paweł Bara­now­ski, Por­tret Kata­rzy­ny w stre­fie kom­for­tu [foto­obiekt, reali­za­cja ekra­no­wa]

 

 

Alek­san­dra Kraw­czyk, Syner­gie [foto­obiekt, reali­za­cja ekra­no­wa]