Adriana Myśliwiec
TRWANIE / OCZEKIWANIE

Pro­mo­to­rzy dy­plomu:
prof. Andrzej P. Ba­tor
prof. Wie­sław Go­łuch