Adria­na Myśli­wiec
TRWANIE / OCZEKIWANIE

Pro­mo­to­rzy dyplo­mu:
prof. Andrzej P. Bator
prof. Wie­sław Gołuch