Zaprasza­my do lek­tu­ry 73 numeru Pis­ma Artysty­cznego For­mat, w którym po raz kole­jny opub­likowany został tekst poświę­cony inic­jaty­wie Made in Pho­to!

Oprócz tek­stu “Made in Pho­to” autorstwa Pana Mar­ka Śniecińskiego, pojaw­ił się tam również esej Pana Andrze­ja Więck­owskiego.

 

14095817_1351678641528383_8886777573326763834_n

Okład­ka: Tomasz Pietrek, Kobi­eta zmi­en­ną bywa, 2016, tech­ni­ka włas­na

format-73-8

format-73-9

format-73-10

format-73-12

format-73-14

format-73-15

format-73-16

format-73-18

format-73-91

format-73-92

format-73-94

format-73-95