Wy­stawa stu­den­tów Ka­te­dry Sztuki Me­diów w Ga­le­rii Sky To­wer z cy­klu Made in Photo 7, Made in Me­dia.

KOORDYNATORZY WYSTAWY:
MADE IN PHOTO: Agata Szuba, Rafał Warzecha
MADE IN MEDIA: Paweł Li­sek

Uczest­nicy:
Paulina Wierzgacz / Dagmara Okrzyńska / Aleksandra Flasza / Szymon Gruszczyński / Krzysztof Pietrek / Martyna Bednarek Natalia Kosmala / Wojciech Nowak / Ola Śnieżek-Markiewicz / Monika So­chań­ska / Małgorzata Janas / Bartek Leszek /Adela Surowiecka / Michał Trojanowski / Sylwia Ro­pek / Mateusz Taranowski / Weronika Chudzik / Linda Parys / Mikołaj Pływacz / Justyna Filutowska / Bogusława Trela / Magda Wysoczyńska / Ola Bełz-Rajtak / Agnieszka Talik / Michał Śli­wiń­ski / Rafał Michalak / My­kola Dznychka / Rene Ku­dła­cik / Lidia Andrzejewska / Paweł Bieniasz / Aleksandra Bo­lec / Bogna Rumianowska / Barbara Wawrzyniak / Beata Wądołowska / Ad­rianna Wierucka / Barbara Ha­łas / Taya Pra­ku­rat / Damian Christidis / Wiktoria Snela / Anna Niesler / Joanna Gondek / Julia Nędzyńska / Ma­ciej Żuk / Kamil Wójcik / Justyna Pod­żorny / Agata Hajdecka / Dominika Ćwiert­nia / Natalia Fa­łow­ska / Anna Kodz / Artur Krupa / Anna Mika / Marcin Płonka / Anna Rzymyszkiewicz / Oleksandra Shmargalska / Aleksandra Bolcek / Katarzyna Głód / Ariel Hajbos / Michał Leonczuk / Krzysztof Pietrek / Magdalena Tokar / Patrycja Wiecha / Sylwia Wilk / Jarosław Zbrzyzny / Justyna Kujawa / Grzegorz Markowicz / Katarzyna Sejud / Rafał Szermanowicz