ul. Św. Mar­ci­na 4, 50-327 Wro­cław

kura­tor wysta­wy: Cze­sław Chwisz­czuk