ul. Św. Mar­cina 4, 50-327 Wro­cław

ku­ra­tor wy­stawy: Cze­sław Chwisz­czuk