Ku­ra­to­rzy wy­stawy: Jakub JERNAJCZYK, Piotr KOMOROWSKI
Ga­le­ria ŁĄCZNIK, paź­dzier­nik 2014

Paweł BARANOWSKI

Justyna FILUTOWSKA

Szymon GRUSZCZYŃSKI

Michał TROJANOWSKI

Sylwia WITKOWSKA