Kura­to­rzy wysta­wy: Jakub JERNAJCZYK, Piotr KOMOROWSKI
Gale­ria ŁĄCZNIK, paź­dzier­nik 2014

 

Paweł BARANOWSKI

 

Justy­na FILUTOWSKA

 

Szy­mon GRUSZCZYŃSKI

 

Michał TROJANOWSKI

 

Syl­wia WITKOWSKA