Galeria Sztuki Mediów KINO

Ku­ra­to­rzy: Ma­rek GRZYB, Piotr KOMOROWSKI
li­sto­pad 2014

Agata SZUBA
Przy­padki Świę­tej Agaty